Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Emerytura plus

21 lutego 2019

4 plus, czym jest emerytura+? Kumu przysługuje dodatkowa emerytura? Emerytura dla rodziców wychowującej cztery i więcej dzieci, gdzie złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie? Mama plus, od 1 marca wchodzi ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Porady prawne na temat matczynej emerytury, tel. 703603009

 

Matczyne emerytury 4+

 

mama 4 plusZ dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Świadczenie 4 plus może być przyznane zgodnie z art. 3 ww. ustawy:

1) matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
2) ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w
przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

 

Osoba starająca się o emeryturę rodzicielską musi mieć ukończone 60 lat (ojciec 65 lat) oraz trzeba być obywatelem Polski i mieszkać w Polsce.

 

 

Komu przysługuje emerytura matczyna? Kto ma prawo do emerytury cztery plus?

 

Jednym z ważniejszych kryterium ubiegania się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest nie posiadanie środków do życia. O emeryturę 4+ mogą się ubiegać osoby, które wychowały cztery lub więcej dzieci, są w wieku emerytalnych i nie posiadają dochodów. Jeśli nie masz dochodów lub Twoja emerytura bądź renta (lub inny dochód) jest niższy niż najniższa od najniższej emerytury (obecnie 1.029,80 zł brutto) to możesz się starać o”mama 4+” (tata 4 plus).

 

Gdzie składać wniosek o pieniądze z 4 plus?

 

dodatek do emeryturŚwiadczenie 4 plus jest przyznawane na wniosek uprawnionego, wniosek z oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ustawa o matczynym świadczeniu w art. 4 ust. 3 określa co wniosek musi zawierać i nie można zapomnieć o załącznikach, np. aktach urodzenia dzieci lub orzeczenie sądowe o pieczy zastępczej.

 

Na marginesie dodam, że art. 220 kodeksu postępowania administracyjnego określa, iż organy administracyjne nie powinny żądać potwierdzenia na fakty, które są im znane z urzędu (sami mogą ustalić). Dlaczego uprawniony ma płacić za odpisy aktów urodzenia? Warto aby składając wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego o odpis aktu urodzenia wnosić o zwolnienie z opłaty (można też o to poprosić Kierownika Urzędu).

Wniosek o tzw. emeryturę 4+ składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wniosek składany jest w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Prawo o matczynej emeryturze zawiera wiele uregulowań, wymogów i nie wszystko jest czytelne, dlatego każdy zainteresowany może skorzystać z infolinii prawnej 703603009.

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 

Porady prawne w sprawie świadczenia cztery plus oraz w każdej innej sprawie prawnej:

tel. 703 603 009

 

Infolinia prawna jest czynna każdego dnia (nawet w niedziele i święta) w godz. 8:00 – 21:00 a jeśli nie możesz się do nas dodzwonić skontaktuj się z swoim operatorem i poproś o odblokowanie połączeń premium.

Kancelaria Prawna http://www.poradyprawne-infolinia.pl

 

 

informacje prawne

 

 

Darmowe porady prawne http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

 

 

Emerytura plus