Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Fałszywe oskarżenia §

3 października 2018

Pomówienie, jak się bronić przed fałszywymi oskarżeniami? Kłamliwe oskarżenia na facebook-u, jakie prawa ma osoba zniesławiona? Naruszenie dóbr osobistych czy naruszenie danych osobowych? ↓

 

Każdego dnia wiele osób jest pomawianych, zniesławianych, fałszywie oskarżanych, których dobra osobiste są naruszane a ich dane osobowe publikowane bez zgody, czy jest na to rada? Skorzystaj z bezpłatnych porad prawnych przez telefon 703603009

 

darmowa pomoc prawna przez telefon

 

Przede wszystkim należy odróżnić pomówienie od zniesławienia, naruszenie dóbr osobistych od naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych poprzez np. publikację wizerunku (tzw. RODO). Każda z ww. instytucji ma zupełne inne rozwiązania prawne i inną procedurę dochodzenia swoich praw bądź sankcji prawnych.

 

Pomówienie, zgodnie z art. 212 kodeksu karnego to „§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (…) § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega…”.

 

Zniesławienie określa art. 216 k.k. „§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła (…) § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega…”.

 

Dobra osobiste zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Art. 24 k.c. dodaje „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie…”.

 

Naruszenie danych osobowych – bezprawna publikacja danych osobowych, do których zaliczamy m.in. wizerunek może stanowić naruszenie dóbr osobistych a w określonych sytuacjach nawet przestępstwo określone w kodeksie karnym. Ustawa o ochronie danych osobowych, która implementowała Dyrektywę UE (tzw. RODO) przewiduje odrębne postępowania w przypadkach naruszenia danych osobistych.

 

Oszczerstwa, kłamstwa, celowe szkodzenie przez pomówienie.

 

Powyższe wskazuje na wiele możliwości, a to nakazuje dokonania właściwej subsumcji, tj. zastosowanie właściwych środków prawnych do określonego stanu faktycznego. Jeżeli sąsiad rozgłasza nieprawdziwe i obraźliwe informacja na nasz temat to właściwym będzie zupełnie inne zachowanie niż w przypadku, gdy były mąż publikuje nasze intymne fotografie.

 

Każdy przypadek jest inny i każda sytuacja indywidualnego rozwiązania aby skutecznie nieprawdziwe informacje lub obraźliwe plotki.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szybkiej i rzetelnej porady prawnej jakie możliwości prawne mają Państwo w Waszej sytuacji wystarczy zadzwonić na infolinie Kancelarii Prawnej 703603009

 

http://poradyprawne-infolinia.pl/

 

Bezpłatne porady prawne przez telefon udzielamy w godz. 7:00 – 21:00

 

Nasza Kancelaria Prawna również prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzenia spraw o pomówienie, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej bądź naruszenie dóbr osobistych.

 

Pomagamy w napisaniu pozwów oraz aktów oskarżenia na terenie całej Polski

 

 

darmowe porady prawne

Bezpłatne porady prawne przez telefon 703603009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fałszywe oskarżenia §