Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Ile pieniędzy może zabrać komornik z wynagrodzenia?

16 kwietnia 2019

Kwota wolna od zajęć komorniczych – jaką część wynagrodzenia należy przekazać komornikowi, a ile pozostawić pracownikowi? Jaka jest kwota wolna od potrąceń komorniczych? Prawo pracy i prawo egzekucyjne porady prawne tel. 703603009

 

 

Zarabiam 5000zł na rękę, czy pracodawca musi przekazać komornikowi 50% wynagrodzenia, czy więcej? Chodzi mi o to czy po potrąceniu komorniczym otrzymam 25000zł wypłaty czy tylko najniższą krajową, chyba 1630zł?.

 

 

kwota wolna od zobowiązańZajęcie wynagrodzenia porady – co podlega potrąceniu z wynagrodzenia §

 

 

Ustawa kodeks pracy w art. 87. § 1 określa, iż podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.


Zgodnie z § 3 ww. art. kodeksu pracy, potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.


§ 4.
Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.


§ 5.
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.


§ 7.
Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.


§ 8.
Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

 

porady dla dłużników

Potrącenia komornicze – kwoty wolne od zajęć komorniczych.

 

 

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości (zgodnie z art. 87 z indeksem 1 kodeksu pracy):

 

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.


§ 2.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Reasumując, w sytuacji, gdy pracownik uzyskuje 5000zł wynagrodzenia na rękę i ma dług w wysokości np. 10 000zł z tytułu niezapłaconych rat kredytu pracodawca ma obowiązek (na wezwanie komornika) przekazać 2500zł komornikowi i 2500zł pracownikowi. Jednak bywa i tak, że 2500zł dla pracownika jest przekazywane na jego rachunek bankowy, który jest również zajęty przez komornika. W takiej sytuacji należy niezwłocznie (w terminie do 7 dni) złożyć odpowiedni wniosek do komornika o zwolnienie kwoty wolnej od zobowiązań.

 

 

Gdzie uzyskać poradę prawną z prawa pracy lub poradę prawną w sprawach komorniczych?

 

Skorzystaj z infolinii porad prawnych Kancelarii Prawnej czynnej każdego dnia (nawet w niedziele i święta) w godz. 8:00 – 21:00:

tel. 703603009

 

Jeśli nie możesz się dodzwonić to poproś swojego operatora o odblokowanie połączeń premium!

 

informacje prawne


Telefoniczne porady prawne
http://www.poradyprawne-infolinia.pl


Jeśli masz pytanie ile komornik musi pozostawić na koncie dłużnika, co może komornik, jakie prawa ma dłużnik, czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia… zadzwoń na infolinię porad prawnych 703603009

Ile pieniędzy może zabrać komornik z wynagrodzenia?