Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Jak się oddłużyć? Porady §

30 sierpnia 2018

Masz problem z długami? Chciałbyś pozbyć się długów? Nie wiesz jak się oddłużyć? Upadłość konsumencka skutecznym sposobem na oddłużanie! Ale co to jest oddłużanie – upadłość konsumencka?

 

Oddłużanie porady – upadłość konsumencka porady prawne tel. 703603009

 

 

Upadłość konsumenta porady

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, dzięki któremu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą się oddłużyć i zacząć od nowa. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć każdy konsument, czyli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy jednak spełnić pewne warunki, w przeciwnym razie sąd odrzuci wniosek.

 

 

¹ Po pierwsze, dłużnik musi być niewypłacalny. Niewypłacalność dłużnika oznacza… dłużnik stracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (zob. art. 11 ustawy prawo upadłościowe). Brak środków wystarczających na regularne spłaty zadłużenia musi trwać powyżej 3 miesięcy.

 

 

paragraf ² Dodatkowo, sytuacja finansowa, w której znalazł się dłużnik, nie może wynikać bezpośrednio z jego winy. Sąd nie przychyli się do wniosku, jeżeli uzna, że dłużnik znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z własnej winy lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Jeżeli dłużnik od początku wiedział, że nie będzie w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań, to jego szanse na oddłużenie drastycznie maleją. Co innego, jeśli np. sytuacja dłużnika drastycznie się zmieniła, ponieważ stracił dobrze płatną pracę, zachorował lub umarła mu bliska osoba, z którą prowadził wspólnie gospodarstwo domowe.

 

 

Oddłużanie – jak się oddłużyć? Porady prawne http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

³ Jeżeli spełniamy wszystkie warunki, aby się oddłużyć, to w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do sądu według wzoru zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek należy starannie wypełnić według zamieszczonych instrukcji pamiętając, aby niczego nie pominąć – niestety większość wniosków o upadłość jest odrzucanych przez Sąd z uwagi na ich niewłaściwe wypisanie lub nienależyte postępowanie w trakcie procesu o upadłość ≈ jak przeprowadzić upadłość konsumencką? Skorzystaj z pomocy http://poradyprawne-infolinia.pl/

 

 

Należy wskazać wszystkie składniki posiadanego majątku – nieruchomości, samochody, środki pieniężne w banku itp. We wniosku wypisujemy również wszystkich wierzycieli z oznaczeniem wysokości zaciągniętych zobowiązań i datą wymagalności ich spłaty. Nie wolno pominąć nawet wierzytelności spornych, czyli takich, których wysokość czy w ogóle istnienie podajemy w wątpliwość.

 

 

Bardzo ważnym elementem wniosku jest uzasadnienie niewypłącalności. Należy w nim podać wszelkie okoliczności, które będą przemawiać za tym, że niewypłacalność nie jest efektem naszego niedbalstwa czy zawinionego działania.

 

Warto zasięgnąć fachowej pomocy, ponieważ oddłużyć można się tylko raz na 10 lat!

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nastąpi oddłużenie konsumenta. Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, a następnie cały majątek dłużnika zostanie spieniężony i przeznaczony na spłatę wierzycieli. Jeżeli dłużnik będzie w stanie zaspokoić chociaż częściowo pozostałe należności, sąd ustali kilkuletni plan spłaty, dostosowany do możliwości dłużnika.

 

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej z zakresu

oddłużania i przeprowadzenia upadłości konsumenckiej,

prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną

w godz. 7:00 – 21:00.

Jak się oddłużyć – porady prawne przez telefon 7 dni w tygodniu

 

703603009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak się oddłużyć? Porady §
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,