Kary umowne

Zerwanie umowy a odstąpienie od umowy. Kary umowne za szkody spowodowane zerwaniem umowy. Konsekwencje zerwania umowy pomoc prawna tel. 728838858.   Kary umowne – zgodnie z art. 483 Kodeksu cywilnego kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Często praktykowane w obrocie prawnym jest budzące wątpliwości zastrzeżenie kary umownej na wypadek … Czytaj dalej Kary umowne