Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?

16 maja 2018

Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku? W jakich sytuacjach można być zwolnionym z podatku od spadku? Jakie są kwoty wolne od podatku?

 

Bezpłatne porady prawne w kwestiach związanych ze spadkiem – tel. 703603009 – dowiedz się wszystkiego o podatku od spadków.

 

Kwestie dotyczące podatku od spadku zostały uregulowane ustawą o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne rzeczy lub praw majątkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Majątek w postaci rzeczy lub praw majątkowych można nabyć m.in. tytułem:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego i polecenia testamentowego;
 • darowizny lub polecenia darczyńcy;
 • zasiedzenia;
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 • zachowku;
 • nieodpłatnej renty, nieodpłatnego użytkowania lub służebności.

 

Podatkowi podlega również nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku (zawarcia umowy darowizny) nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.

 

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, a moment powstania obowiązku jest zależny od tego, jakim tytułem nabyliśmy rzecz lub prawo majątkowe (np. przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku).

 

Podatek od spadku – wysokość podatku oraz wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od zaliczenia nabywcy do jednej z trzech grup podatkowych. Do poszczególnych grup zaliczamy:

 • grupa I: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;
 • grupa II: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
 • grupa III: inni nabywcy.

 

Obecne kwoty wolne od podatku to:

 • 9637 zł dla nabywców z I grupy;
 • 7276 zł dla nabywców z II grupy;
 • 4902 zł dla nabywców z III grupy.

 

Należy mieć na uwadze, że w przypadku nabycia rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby kilkukrotnie, sumuje się wartość rzeczy i praw majątkowych od tej jednej osoby z okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Jeżeli po zsumowaniu ostatnich 5 lat kwota przekroczy kwotę wolną, to należy zapłacić podatek.

Podatek od spadku – sposób obliczania

obliczanie podatku od spadku

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Podstawę opodatkowania stanowi czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych (po potrąceniu długów i ciężarów). Skala podatku zależna jest od wysokości nadwyżki oraz grupy, do której zalicza się nabywca i mieści się w przedziale od 3% do 20%. Kwotę podatku można wyliczyć na podstawie tabeli znajdującej się w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

W ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego należy złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Wzory zeznania (SD-3 lub SD-3/A w przypadku wspólnego zeznania podatkowego) oraz rodzaje dokumentów, które należy dołączyć, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów.

 

Podatek należy zapłacić w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji organu podatkowego.

 

Nabywca nie ma obowiązku składania zeznania:

 • jeżeli nabycie nastąpiło w formie aktu notarialnego (wtedy też podatek pobiera płatnik – notariusz);
 • jeżeli nie przekroczono kwoty wolnej od podatku.

 

Ustawa przewiduje również zwolnienia od podatku oraz ulgi podatkowe, przykładowo:

 • zwolnienie od podatku osób najbliższych (pod warunkiem zgłoszenia nabycia w terminie 6 miesięcy);
 • ulga mieszkaniowa, która przysługuje osobom spełniającym warunki określone w art. 16 ustawy.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie obliczania podatku od spadku, składania zeznania podatkowego lub bezpłatnej porady dotyczącej podatku od spadków i darowizn to polecamy kontakt z prawnikami naszej Kancelarii Prawnej poprzez infolinie 703603009
czynną 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 do 21:00.

 

Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,