Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Umowa najmu – rozwiązanie najmu

7 stycznia 2022

Umowa najmu porady § najem jak rozwiązać umowę najmu? Co zrobić z najemcą, który nie chce się wyprowadzić? Najemca nie płaci czynszu i nie chce się wyprowadzić pomoc prawna. Masz problem z wynajmującym?

 

umowa najmuUmowa najmu i najem okazjonalny w wielu przypadkach staje się problematyczny zarówno dla wynajmujących, jak i dla najemców. Wynajmujący zapominają, że przedmiot najmu (mieszkanie, lokal użytkowy) musi nadawać się do celów, do jakich zostaje wynajęty. Zaś najemca powinien być świadomy, że jeżeli podpisał umowę na czas określony, to, co do zasady, nie można jej rozwiązać wcześniej, chyba że umowa stanowi inaczej. Każdy, kto ma pytania lub problem prawny związany z umową najmu, może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej dzwoniąc na nr tel. 703-603-009. Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w umowach najmu i może doradzić jak rozwiązać dany problem lub jak bezpiecznie podpisać umowę najmu. Możesz też zamówić poradę telefoniczną wpłacając 99zł szybki przelew BLIK na nr telefonu 728 838 858 i w tytule wpłaty wpiszę swój nr telefonu na który mamy oddzwonić (wtedy nie płacisz za połączenie).

 

Wiele osób ma problem z prawidłowym określeniem, czy jest wynajmującym, czy najemcą. Często, niestety błędnie, pojęcia te używane są zamiennie. Wchodząc chociażby na stronę Wikipedii dotyczącą umów najmu, możemy przeczytać, że „wynajmujący zobowiązuje się oddać lokal do używania najemcy”. Najprościej mówiąc, wynajmującym będzie właściciel a najemcą – lokator płacący czynsz w zamian za udostępnienie mieszkania.

 

Umowa najmu – zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 680 i n.), najem lokalu to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Najemca powinien stosować się do porządku domowego oraz liczyć z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. W przypadku uciążliwego zachowania i braku poszanowania dla obowiązującego porządku domowego, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

Najemcę obciążają drobne nakłady finansowe związane z lokalem, do których należą m.in. drobne naprawy podłóg, czy malowanie ścian. Najemca może rozwiązać umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli wady najętego lokalu stanowią zagrożenie dla zdrowia najemcy, czy też innych domowników. Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia przysługuje nawet, jeśli najemca w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

 

Należy pamiętać, że za płacenie czynszu i innych należnych opłat, razem z najemcą odpowiadają solidarnie wszystkie stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność ogranicza się do opłat należnych za okres, w którym osoby stale zamieszkiwały razem z najemcą. Po trzymiesięcznej zwłoce z zapłatą czynszu (za wcześniejszym uprzedzeniem na piśmie), wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

umowa najmu - rozwiązywanie umowy najmuUmowa najmu – do ochrony praw najemcy stosuje się również przepisy o ochronie własności, a szczegółowe regulacje dotyczące praw lokatorów, czy też obowiązków wynajmującego można znaleźć w ustawie o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa określa obowiązki wynajmującego (art. 6a) oraz najemcy (art. 6b).

 

Do obowiązków wynajmującego możemy zaliczyć np. zapewnienie sprawnego działania wszelkich instalacji (prąd, woda, gaz), dokonywanie napraw lokalu oraz dokonywanie napraw lub wymiany instalacji, bez obciążania kosztami najemcy.

 

Najemca jest natomiast zobowiązany utrzymywać lokal w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Naprawa i konserwacja takich elementów jak np. okna, drzwi, podłoga, jak również malowanie ścian, obciążają najemcę.

 

Umowa najmu okazjonalnego – szczególnym rodzajem umowy najmu, bardzo korzystnym dla wynajmującego, jest najem okazjonalny (art. 19a i n. ustawy o ochronie praw lokatorów). Najem okazjonalny dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, a wynajmujący musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa może być zawarta jedynie na czas określony, maksymalnie na 10 lat.

 

Umowa o najem okazjonalny powinna być sporządzona na piśmie i zawierać:

  • oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego), w którym poddał się on egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu;
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji;
  • oświadczenie najemcy lub osoby posiadającej tytuł prawny o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy (i osób z nim zamieszkujących) w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

 

Przez zastosowanie powyższych rozwiązań, wynajmujący może łatwiej pozbyć się uciążliwego lokatora. Ochrona najemcy regulowana ustawą o ochronie praw lokatorów została bowiem ograniczona, przez co umowa o najem okazjonalny jest zdecydowanie korzystniejsza dla wynajmującego. Wynajmujący musi jednak pamiętać, aby o zawarciu umowy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu.

Jeżeli wynajmujący jest nieuczciwy lub nie wiesz, jak pozbyć się najemcy bądź odzyskać zaległą zapłatę za czynsz, to skorzystaj z pomoc prawnej specjalistów. Kancelaria Prawna udziela porad prawnych przez telefon w sprawach związanych z umową najmu w godz. 8:00 do 21:00. Porady prawne w sprawach najmu tel. 703603009

 

http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

http://poradyprawne-infolinia.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa najmu – rozwiązanie najmu