Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Jak ustalić sprawowanie opieki nad dziećmi przed rozwodem?

4 stycznia 2019

Sprawowanie opieki nad dziećmi można ustalić jeszcze przed rozwodem. Jak wygląda i co musi zawierać porozumienie rodziców w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, tzw. rodzicielski plan wychowawczy?

 

Bezpłatne porady dotyczące podziału opieki i pomoc w napisaniu porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem – tel. 703603009

 

Rozwód to trudny i wzbudzający silne emocje okres, zarówno dla małżonków, jak i dzieci. Kiedy w grę wchodzi małoletnie dziecko, rozwód, poza podziałem majątku, wiąże się dodatkowo z podziałem opieki nad małoletnim między rodziców.

 

opieka nad dzieckiem a rozwód

Zgodnie z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej i kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd może:

  • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczyć władzę drugiemu;
  • powierzyć władzę obojgu rodzicom;
  • zawiesić, ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka (zob. art. 93 k.r.o.).

Ponadto, sąd orzeka o wysokości kosztów utrzymania i wychowania dziecka, jakie zobowiązany jest ponosić każdy z rodziców.

 

Przed 2015 r. brak porozumienia rodziców w kwestiach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem oznaczał, że o powyższych kwestiach decydował wyłącznie sąd, a przyznanie opieki jednemu z rodziców wiązało się z ograniczeniem władzy drugiego. Obecnie ograniczenie władzy jednego z rodziców ma nastąpić tylko wtedy, gdy przemawia za tym dobro dziecka, a na zgodny wniosek stron sąd może nie orzekać o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

 

W praktyce ustalanie opieki nad dziećmi przysparza wielu problemów, małżonkowie często kłócą się o dziecko (chociażby z powodu alimentów i innych świadczeń), a pozostawienie kwestii związanych z opieką nad dzieckiem wyłącznie ocenie sądu może sprawić, że rozstrzygnięcie nie będzie zadowalające, a sprawa znacznie się wydłuży. Najlepszym wyjściem byłoby porozumienie małżonków jeszcze przed sprawą rozwodową, na której to sąd będzie musiał uwzględnić osiągnięte porozumienie, jeżeli jest zgodne z dobrem dziecka.

 

Ustalenie sprawowania opieki nad dziećmi przed rozwodem – porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

 

Porozumienie, czyli tzw. plan wychowawczy, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, musi mieć formę pisemną. Porozumienie może nam pomóc sporządzić np. prawnik, można też wzorować się na gotowych porozumieniach dostępnych w Internecie (ale należy mieć na uwadze wiek dziecka i jego indywidualne potrzeby, które mogą odbiegać od przykładu znalezionego w sieci).

 

Porozumienie powinno zawierać w szczególności:

  • miejsce stałego pobytu dziecka;
  • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej (komu przysługuje, czy któreś z rodziców ma ograniczoną władzę);
  • wykonywanie kontaktów z dzieckiem (np. z kim i w jakich godzinach jest dziecko w weekendy).

 

Dodatkowo, porozumienie może zawierać np. informacje o kontaktach z resztą rodziny (dziadkowie), rozwiązywaniu kwestii spornych, czy informacje o alimentach.

 

Ustalenie kwestii związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w formie pisemnego porozumienia zdecydowanie usprawni przebieg rozwodu. Może również oszczędzić wielu przykrości, zarówno rodzicom, jak i dzieciom.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub bezpłatnej porady jak napisać porozumienie i co należy w nim uwzględnić to polecamy kontakt z prawnikami naszej Kancelarii Prawnej poprzez infolinie 703603009 czynną 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 do 21:00.

 

Jeśli nie możesz się do nas dodzwonić to poproś swojego operatora o odblokowanie połączeń premium.

 

kancelaria prawna infolinia

 

Bezpłatna pomoc prawna http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

Jak ustalić sprawowanie opieki nad dziećmi przed rozwodem?