Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

ZUS odmawia przyznania …

12 listopada 2018

ZUS porady prawne – ZUS odmówił przyznania renty – ZUS uznał że nie pracowałem w warunkach szkodliwych – ZUS odmówił świadczenia – jak się odwołać od decyzji ZUS? Informacje prawne na temat ZUS tel. 703603009

 

Odmowna decyzja ZUS … jak się odwołać od decyzji ZUS? §

 

ZUS poradyZUS porady prawne – Zakład ubezpieczeń społecznych bardzo często wydaje decyzje o odmowie świadczeń. Jednak każdy, kto uważa, że decyzja ZUS jest niesprawiedliwa, ma prawo się odwołać. Szczegółowe informacje jak odwołać się od decyzji ZUS uzyskają Państwo na infolinii porad prawnych tel. 703603009.

 

W przypadku otrzymania decyzji odmownej ZUS musimy otrzymać stosowne pouczenie o naszych prawach, w tym prawie do złożenia odwołania. Można się odwołać do Sądu za pośrednictwem organu, który daną decyzję wydał.

 

Żeby odwołanie było skuteczne powinno zostać złożone w terminie 30 dni od otrzymania decyzji organu rentowego w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia.

 

Odwołanie od decyzji ZUS powinno spełniać wymagania pisma procesowego tj.

  1. zawierać oznaczenie organu rentowego,
  2. dane odwołującego się (imię i nazwisko, adres, PESEL)
  3. informacje zaskarżonej decyzji (znak, datę wydania organ który wydał)
  4. zwięzłe określenie kierowanych do sądu wniosków oraz zarzutów wobec decyzji organu rentowego

 

Ważne aby w odwołaniu podać istotne fakty oraz wnioski dowodowe na dowód wywodzonych też czy też potwierdzenie zaistnienia okoliczności na które się powołujemy.

 

  1. posiadane dokumenty: świadectwa pracy, świadectwa o pracy w szczególnych warunkach oraz inne dodatkowe potwierdzające fakt, formę, okres zatrudnienia,
  2. wniosek dowodowy w postaci zeznań świadków: pracowników zatrudnionych,
  3. innych dowodów w tym dokumentację płacową, umowy o pracę.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać poradę prawną jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS lub innego organu administracyjnego to możecie skorzystać z informacji pomocy prawnej:

tel. 703 603 009

 

 

Kancelaria Prawna informacji prawnej jest czynna w godz. 8:00 do 21:00 każdego dnia, w tym również w niedziele i święta!

 

Odwołanie od decyzji ZUS http://www.poradyprawne-infolinia.pl ZUS porady prawne

 

darmowe porady prawne przez telefon

Telefoniczne porady prawne 703603009

 

Darmowe porady prawne przez telefon http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

ZUS odmawia przyznania …