Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Pracodawca nie płaci mi w terminie §

29 sierpnia 2018

Pracodawca nie płaci mi w terminie wynagrodzenia, co robić?

Terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Co robić, gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia? §

 

Wynagrodzenie pracownicze, co zrobić gdy pracodawca nie chce zapłacić za pracę lub notorycznie spóźnia się z zapłatą – porad prawne tel. 703603009

 

Zgodnie z art. 94 pkt 5 kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. Terminy wypłat wynagrodzenia określa art. 85 k.p. Wypłaty dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry określonym terminie. Przepisy kodeksu pracy nie dopuszczają opóźnień, nawet jeśli przyczyna niewypłacania wynagrodzenia jest niezależna od pracodawcy.

 

Pracodawca nie płaci mi w terminie – jakie mam opcje?

 

Jeżeli pracodawca notorycznie spóźnia się z zapłatą lub od jakiegoś czasu nie płaci wynagrodzenia wcale, pracownik ma kilka możliwości do wyboru.

 

Po pierwsze, pracownik o braku wynagrodzenia może zawiadomić okręgowego inspektora pracy w swoim województwie. Inspektor może wszcząć kontrolę i wezwać pracodawcę do złożenia wyjaśnień. Jeżeli inspektor stwierdzi, że pracodawca spóźnia się z wypłacaniem wynagrodzenia lub nie płaci pracownikowi, może:

  • nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia oraz innych świadczeń w trybie natychmiastowym;
  • wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.

 

Pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia i innych świadczeń w terminie, popełnia wykroczenie, za które grozi kara grzywny w wysokości 1 000 zł – 30 000 zł (zob. art. 282 k.p.).

 

Pracownik ma również prawo wnieść pozew do sądu pracy o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia. Odsetek pracownik może żądać nawet jeśli nie poniósł szkody, a wynagrodzenie nie było wypłacane z przyczyn niezależnych od pracodawcy. Pozew należy wnieść do sądu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby pracodawcy lub sądu, w którego okręgu była lub miała być wykonywana praca. W zależności od tego, jakiej kwoty będzie się domagał pracownik, będzie to albo sąd rejonowy, albo okręgowy.

 

http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

Ponadto, jeżeli pracodawca nie płaci w terminie, pracownik ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy, zgodnie z art. 55 § 11 k.p. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie równe wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Oświadczenie pracownika powinno być złożone na piśmie z podaniem przyczyny.

Porady zakresu prawa pracy można uzyskać

na naszej infolinii porad prawnych

w godz. 7:00 – 21:00.

Pracodawca nie płaci mi w terminie – porady prawne przez telefon 7 dni w tygodniu

703603009

http://poradyprawne-infolinia.pl/

Porady prawne przez telefon 703603009 § Kancelarii Prawnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracodawca nie płaci mi w terminie §
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,