Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Wydziedziczenie – zachowek

4 kwietnia 2018

Czym jest wydziedziczenie? Kiedy masz prawo do zachowku? Jeżeli chcesz uzyskać bezpłatne porady i dowiedzieć się czym jest spadek, dziedziczenie, wydziedziczenie, zachowek lub jak napisać testament to zadzwoń na infolinie Kancelarii Prawnej 703603009

 

testament porady prawnePrawo spadkowe określa Ustawa kodeks cywilny od art. 922. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Problematykę długów spadkowych opisujemy w innym artykule, a w niniejszym zwrócimy Państwa uwagę na instytucję wydziedziczenia oraz prawa zachowku.

 

Wydziedziczenie – zgodnie z art. 1008 kc. spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej

obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Jednak trzeba pamiętać, że wydziedziczenie musi wynikać z testamentu oraz, że spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Nie zapominajmy też o art. 1011 kc. „Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę„.

 

W jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził „Najbliżsi mają obowiązek troszczyć się o krewnego. Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się„, a to potwierdza tezę, że „Kto zrywa relacje rodzinne, niezależnie od powodu, ryzykuje utratę spadku„. Bardzo dobrze opisuje to artykuł nie-pamietales-o-rodzicach-zapomnij-o,11,0,2402059.html.

 

Bezpłatne porady w sprawach spadkowych 703603009 – bezpłatne porady w sprawach wydziedziczenia – tel. 703603009 – bezpłatne porady w sprawach o zachowek 703603009

 

Zachowek – można powiedzieć, że zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Zakłada się, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

 

Instytucję zachowku regulują normy prawnej określone w kodeksie cywilnym od art. 991 „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)..”.

 

Dziedziczenie roszczenia o zapłatę zachowku podlega szczególnej regule, wynikającej z art. 1002 kc. zgodnie z którą roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

 

Warto zapoznać się z orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie zachowku „Skoro wartość całej nieruchomości wynosi 318500,-zł, a do spadku wszedł wynoszący 4/6 udział, to wartość spadku zamyka się kwotą 212222,33 zł, a zachowek wynosi czwartą część tej kwoty, czyli 53083,33 zł. Dlatego na podstawie art. 991§1 k.c. tę właśnie kwotę należało na rzecz powódki zasądzić, przyznając jej również na podstawie art. 481 w związku z art. 476 k.c. ustawowe odsetki od doręczenia pozwanemu odpisu pozwu. W części, w jakiej powództwa zostało ograniczone, postępowanie zostało na podstawie art. 203 k.p.c. w związku z art. 355 k.p.c. umorzone.” – http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000000503_I_ACa_001019_2012_Uz_2013-02-20_002.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szybkiej, rzetelnej i dyskretnej porady przez telefon w sprawach spadkowych zapraszam do kontaktu  w godz. 8:00 do 21:00 – Kancelaria Prawna tel. 703-603-009 – pomoc prawna za darmo na terenie całego obszaru RP

 

 

 

 

Wydziedziczenie – zachowek