Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Wydziedziczenie – zachowek

4 czerwca 2019

Czym jest wydziedziczenie? Kiedy masz prawo do zachowku? Jeżeli chcesz uzyskać bezpłatne porady i dowiedzieć się czym jest spadek, dziedziczenie, wydziedziczenie, zachowek lub jak napisać testament to zadzwoń na infolinie Kancelarii Prawnej 703603009

 

Wydziedziczenie informacja prawna – zachowek porady prawne tel. 703603009

 

 

testament porady prawnePrawo spadkowe określa Ustawa kodeks cywilny od art. 922. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Problematykę długów spadkowych opisujemy w innym artykule, a w niniejszym zwrócimy Państwa uwagę na instytucję wydziedziczenia oraz prawa zachowku.

 

Na czym polega wydziedziczenie – zgodnie z art. 1008 kc. spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej

obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Jednak trzeba pamiętać, że wydziedziczenie musi wynikać z testamentu oraz, że spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Nie zapominajmy też o art. 1011 kc. „Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę„.

 

W jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził „Najbliżsi mają obowiązek troszczyć się o krewnego. Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się„, a to potwierdza tezę, że „Kto zrywa relacje rodzinne, niezależnie od powodu, ryzykuje utratę spadku„.

 

Bezpłatne porady w sprawach spadkowych http://www.poradyprawne-infolinia.pl 703603009 – bezpłatne porady w sprawach wydziedziczenia – tel. 703603009 – bezpłatne porady w sprawach o zachowek 703603009

 

Zachowek – można powiedzieć, że zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Zakłada się, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

 

Instytucję zachowku regulują normy prawnej określone w kodeksie cywilnym od art. 991 „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)..”.

 

Dziedziczenie roszczenia o zapłatę zachowku podlega szczególnej regule, wynikającej z art. 1002 kc. zgodnie z którą roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

 

Warto zapoznać się z orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie zachowku „Skoro wartość całej nieruchomości wynosi 318500,-zł, a do spadku wszedł wynoszący 4/6 udział, to wartość spadku zamyka się kwotą 212222,33 zł, a zachowek wynosi czwartą część tej kwoty, czyli 53083,33 zł. Dlatego na podstawie art. 991§1 k.c. tę właśnie kwotę należało na rzecz powódki zasądzić, przyznając jej również na podstawie art. 481 w związku z art. 476 k.c. ustawowe odsetki od doręczenia pozwanemu odpisu pozwu. W części, w jakiej powództwa zostało ograniczone, postępowanie zostało na podstawie art. 203 k.p.c. w związku z art. 355 k.p.c. umorzone.” – http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000000503_I_ACa_001019_2012_Uz_2013-02-20_002.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szybkiej, rzetelnej i dyskretnej porady przez telefon w sprawach spadkowych zapraszam do kontaktu w godz. 8:00 do 21:00 – Kancelaria Prawna tel. 703-603-009 – pomoc prawna za darmo na terenie całego obszaru RP

 

 

 

Bezpłatne porady prawne https://prawnik-infolinia.pl/bezplatne-porady/

 

 

 

 

Wydziedziczenie – zachowek