Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Alimenty fundusz alimentacyjny wycofał świadczenie

27 lipca 2018

W jakich przypadkach MOPS przestanie wypłacać alimenty i jak uzyskać alimenty?

 

Fundusz alimentacyjny porady!

 

Alimenty porady prawne http://www.poradyprawne-infolinia.pl – uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, któremu przysługują od rodzica alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub wynikające z ugody zawartej przed sądem. Fundusz Alimentacyjny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie wypłacał alimenty wtedy, gdy egzekucja alimentów prowadzona wobec zobowiązanego i przez Komornika okaże się bezskuteczna. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują dziecku do ukończenia przez nie 18 lat, a osoba pełnoletnie otrzyma świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w szkole (również szkoła wyższa). Natomiast dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, otrzyma świadczenia FA bez względu na wiek (chyba, ze przepisy znowu się zmienią).

 

Prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczenia nie przekracza dopuszczalnej kwoty, określonej w przepisach odrębnych (w 2017 r. kwotę ustalono na 725zł netto na osobę – w 2019 r. kwota ustalona ma wynosić 800zł).

 

Jednak co zrobić aby uzyskać alimenty w przypadku przekroczenia dopuszczalnego dochodu na członka rodziny?

 

Czy można się odwołać od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (odwołanie od MOPS)?

 

Kiedy i od kogo poza ojcem dziecka można żądać zapłaty alimentów?

 

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz rzetelnej porady prawnej np. na temat możliwości uzyskania alimentów skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników i zadzwoń na infolinię 703-603-009

 

Kto ma obowiązek alimentacyjny? Kiedy można złożyć wniosek do Funduszu Alimentacyjnego i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o alimenty? Kiedy można mówić że egzekucja byłą bezskuteczna? Czym jest deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu? Jak obliczyć przeciętny miesięczny dochód w rodzinie? Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego i okres otrzymywania alimentów od MOPS to informacje, które uzyskasz dzwoniąc na infolinie pomocy prawnej 703-603-009

 

alimenty z funduszu

 

Kancelaria Prawa Bytom, Gliwice, Katowice i Warszawa – infolinia pomocy prawnej czynna w godz. 7:00 – 21:00

 

Bezpłatne porady prawne https://prawnik-infolinia.pl/bezplatne-porady/

 

 

 

Alimenty fundusz alimentacyjny wycofał świadczenie