Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Porady jak się rozwieść §

1 sierpnia 2018

Rozwód bez orzekania o winie? Rozwód z winy małżonka? Jak zabezpieczyć prawo do opieki nad dzieckiem? Jak ustalić wysokość alimentów? Jak uzyskać alimenty na siebie? Kiedy można uchylić się od płacenia alimentów?

 

prawnik w domuSprawy rozwodowe – rozwód, podział majątku po rozwodzie, ustalenie opieki nad małoletnimi na czas rozwodu, jak uzyskać alimenty – bezpłatne porady i pomoc w napisania pisma procesowego – tel. 703603009

 

Rozwód – w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego Sąd na wniosek (pozew) stron może rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód. Kwestie związane z rozwodem zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (od art. 56 k.r.o.), z uwzględnieniem przepisów procesowych (kodeks postępowania cywilnego).

 

http://poradyprawne-infolinia.pl/

 

Orzekając rozwód, Sąd orzeka również kto jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego. Może się okazać, że winę za rozpad małżeństwa będzie ponosić jedno z małżonków lub też oboje. Na żądanie małżonków Sąd może także zaniechać orzekania o winie – w takim przypadku skutki są takie, jak gdyby „nikt nie był temu winny”.

 

Z kwestią winy są związane pewne konsekwencje prawne, dlatego często podczas rozwodu jedna strona stara się udowodnić drugiej, że „to wszystko przez nią”.

 

Co do zasady, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli to winny małżonek go żąda. W takiej sytuacji drugi małżonek musi wyrazić zgodę na rozwód (jeżeli jej nie wyrazi, to jest to możliwe tylko, jeśli w danych okolicznościach jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

 

Ponadto, małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów, jeżeli rozwód przyczynił się do znacznego pogorszenia jego sytuacji materialnej. Sytuacja niewinnego małżonka musi być po prostu istotnie pogorszona w porównaniu z tą, jaka miała miejsce w trakcie trwania małżeństwa – nie musi on znajdować się w niedostatku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania wygasa jedynie w momencie zawarcia przez małżonka niewinnego kolejnego małżeństwa.

 

W przypadku, gdy żadne z małżonków nie zostało uznane za winne lub zostali uznani oboje, małżonek znajdujący się w niedostatku może żądać od drugiego dostarczenia środków odpowiadających jego usprawiedliwionym potrzebom, w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. W takim wypadku obowiązek wygasa nie tylko w przypadku ponownego zawarcia małżeństwa przez małżonka żądającego alimentów, ale również z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

 

Sytuacja małżonka, który jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia, jest więc o wiele mniej korzystna, niż gdyby oboje byli winni, albo zgodzili się na rozwód bez orzekania o winie.

 

Bardzo często osoby chcące rozwodu zapominają, że wierność należy zachować do uprawomocnienia się orzeczenia o rozwód, a w konsekwencji strona nawet podczas procesu może zmienić stanowisko procesowe i żądać rozwodu z orzeczeniem winy strony niewiernej (np. dowód z Facebooka).

 

W przypadku rozwodu, nierzadko mamy do czynienia z podziałem majątku (w tym długów) i z ustaleniem miejsca zamieszkania małżonków. Jednak najwięcej sytuacji spornych wiąże się z ustaleniem prawa do opieki nad małoletnimi (niestety 500+ w tym nie pomaga) i z alimentami na dzieci.

 

Jeżeli zależy Państwo na rzetelnych i dyskretnych poradach prawnika, zachęcamy do skorzystania z infolinii Kancelarii Prawnej w godz. 8:00 21:00, tel. 703603009

 

Na zlecenie możemy przygotować pozew rozwodowy lub odpowiedź na pozew o rozwód, plan opieki nad dziećmi oraz wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim na czas trwania procesu (wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem do czasu orzeczenia Sądu o powierzeniu władzy rodzicielskiej).

 

http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

 

Pozew rozwodowy pomoc prawna, odpowiedź na pozew o rozwód darmowa pomoc, termin złożenia odpowiedzi na rozwód, plan opieki nad dziećmi w czasie rozwodu. Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim na czas trwania procesu, wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem do czasu orzeczenia Sądu o powierzeniu władzy rodzicielskiej, kiedy można złożyć pozew o rozwód. Różnice między rozwodem za porozumieniem strona a z winy drugiego,

Sprawy rozwodowe, rozwód bezpłatne porady prawne, darmowa porada prawna w sprawie o rozwód, podział majątku po rozwodzie. Ustalenie opieki nad małoletnimi na czas rozwodu porady prawne, jak uzyskać alimenty, bezpłatne porady rozwodowe. Pomoc w napisania pisma procesowego, wzór pism rozwodowych, wniosek rozwodowy wzór, wniosek rozwodowy bezpłatna pomoc prawna. Do kiedy muszę płacić alimenty, jak uchylić się od płacenia alimentów porady.

Porady jak się rozwieść §