Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Nękanie

6 listopada 2018

Nękanie porady prawne – uporczywe nękanie – telefony od windykacji – prześladowanie – stalking – jak walczyć z nękaniem – naruszenie dóbr osobistych – darmowe porady prawne czym jest nękanie, tel. 703603009

 

Nękanie porady prawne – prześladowanie, stalking – w życiu codziennym można wyróżnić wiele zachowań które mogą doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych, jednak niniejszy artykuł skupia się na nękaniu jako czynu wypełniającego znamiona przestępstwa określonego w art. 190a ustawy kodeks karny.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub bezpłatnej porady jak poradzić sobie z nękaniem to polecamy kontakt z prawnikami naszej Kancelarii Prawnej poprzez infolinie 703603009 czynną 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 do 21:00.

 

Uporczywe nękanie – tzw. stalking – kodeks karny w art. 190a opisuje przestępstwo nękania:

 

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Karalne jest uporczywe nękanie osoby, które wzbudza uzasadnione poczucie zagrożenia lub narusza istotnie prywatność. Karalne jest również wywołanie obawy o osoby najbliższe poprzez ich nękanie, a także podszywanie się pod inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej (np. założenie profilu na Facebooku, używając cudzych danych i zdjęć, w celu pisania obraźliwych i przykrych rzeczy – chociaż to może również kwalifikować się pod kolejny rodzaj przestępstwa a właściwej subsumcji dokona np. Prokurator). Celem nękania jest upokorzenie i dezorganizacja życia.

 

Nękanie (to też uporczywe naśmiewanie się, dręczenie..) może przejawiać się w różny sposób, a wraz z postępem techniki pojawiają się coraz to nowsze możliwości. Może to być przykładowo wypisywanie komentarzy lub wiadomości na portalach społecznościowych, ciągłe dzwonienie (często również w nocy), pisanie sms-ów, zaczepianie znajomych, stanie pod domem ofiary i obserwowanie czy też śledzenie. Ważne jest, aby działania miały charakter uporczywy – nie wystarczy więc, że ktoś napisał nam 3 sms-y lub też raz pojawił się pod naszym domem. Przepis nie określa dokładnie, ile powinny trwać działania i jak wyglądać, aby zostały uznane za uporczywe nękanie – w tym przypadku pomocne okazuje się orzecznictwo.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2014r., II AKa 18/14, nękaniem jest wielokrotne, powtarzające się prześladowanie, które ma charakter długotrwały i przejawia się szczególnym nastawieniem psychicznym sprawcy, wyrażającym się w nieustępliwości nękania, czyli nie reaguje on na prośby i upomnienia o zaprzestanie swoich zachowań. Nieistotne jest, dlaczego stalker się tak zachowuje – czy jest nieszczęśliwie zakochany, chce się zemścić, czy po prostu jest złośliwy. Nie musi też zachowywać się agresywnie, aby jego działania zostały uznane za stalking (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r., III KK 417/13).

 

Bardzo istotnym jest, aby działania wywoływały u ofiary obiektywnie oceniane poczucie zagrożenia. Oznacza to, że inna osoba w takiej sytuacji również czułaby się zagrożona, a więc powodem takich odczuć nie jest przewrażliwienie ofiary lub zaburzenia psychiczne. Nieważne jest, czy sprawca rzeczywiście ma zamiar coś zrobić, czy tylko stwarza takie pozory – wystarczy, że wywołuje u nas realne poczucie zagrożenia (nigdy nie wiemy, jak się może zachować i czy rzeczywiście „tylko tak mówi”).

 

Nękanie należy do przestępstw ściganych na wniosek, co oznacza, że należy samemu zawiadomić odpowiednie organy ścigania o zaistniałej sytuacji. Karą za nękanie jest pozbawienie wolności do lat 3, a w przypadku, gdy osoba nękana podjęła próbę samobójczą – od roku do 10 lat.

 

Nękanie porady prawne – jak walczyć ze stalkingiemjak zwalczać nękanie?

  • po pierwsze, należy upomnieć osobę nękającą i powiedzieć jej, żeby przestała się z nami kontaktować.
  • nie należy wdawać się w dyskusje, odbierać połączeń czy odpisywać na sms-y.
  • należy zgromadzić jak najwięcej dowodów: zapisywać wszelkie wiadomości (e-mail, sms, itp.), nagrywać rozmowy i o każdym zdarzeniu powiadamiać policję.

 

Walka z nękaniem nie jest prosta a organy ścigania często ignorują zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 190a (nękanie) lub twierdzą, że w danym przypadku nie można mówić o uporczywym nękaniu. Dlatego polecamy kontakt z naszą Kancelarią Prawną a bezpłatnie doradzimy co zrobić, aby Policja lub Prokuratura wykonała odpowiednie czynności prawne, tak aby przestano nas nękać. Oczywiście w wielu przypadkach można też złożyć pozew cywilny, np. o naruszenie naszych dóbr osobistych, a czasami też ma zastosowanie art. 212 kk. bądź 216 kodeksu karnego (pomówienie, zniesławienie).

 

Kancelaria Prawna – infolinia porad tel. 703603009 – pomoc prawna na terenie całej Polski !

 

 

Nękanie darmowe porady prawne http://www.poradyprawne-infolinia.pl

 

Nękanie