Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Upadłość konsumencka

13 lipca 2018

Czym jest upadłość konsumencka? Jakie zmiany czekają nas w 2018 roku? Projekt nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jest już dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jak się uwolnić od komornika? Darmowe porady na temat upadłości konsumenckiej – tel. 703-603-009

 

Sposoby na pozbycie się długów: http://poradyprawne-infolinia.pl/jak-pozbyc-sie-dlugow/

 

upadłość konsumencka

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest już projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (obecnie na etapie opiniowania). Dzięki zmianom upadłość konsumencka będzie łatwiejsza w przeprowadzeniu, a cała procedura ma być znacznie szybsza.

 

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłością konsumencką nazywany postępowanie sądowe przewidziane dla konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są w stanie wykonać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jest to tzw. niewypłacalność, zdefiniowana w art. 11 ustawy Prawo upadłościowe.

 

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości lub części długów, których konsument nie jest (i nie będzie) w stanie zapłacić. Drugą podstawową funkcją upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie wierzycieli konsumenta z jego majątku, zarządzanego od chwili ogłoszenia upadłości przez syndyka. Cały majątek staje się tzw. „masą upadłości” i konsument nie może już nim swobodnie rozporządzać. Postępowanie upadłościowe wszczyna się tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Artykuł 4914 Prawa upadłościowego określa sytuacje, w których sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, m.in. gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności (lub istotnie zwiększył jej stopień) w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 

upadłość konsumencka

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadza istotne zmiany w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Lekkomyślność i niedbalstwo, poza pewnymi wyjątkami, nie będą już przeszkodą do ogłoszenia upadłości. Odpowiedzialność dłużnika za doprowadzenie do niewypłacalności lub za pogłębienie się tego stanu nie będzie już badana na etapie otwierania upadłości, a dopiero na etapie ustalania planu spłaty, kiedy to o zachowaniu dłużnika będą mogli wypowiedzieć się również wierzyciele. Jeżeli okaże się, że dłużnik swoim niewłaściwym zachowaniem przyczynił się do niewypłacalności, to ogłoszenie upadłości dalej będzie możliwe, jednak okres planu spłaty zostanie wydłużony (4 – 7 lat).

Upadłość konsumencka – możliwości dłużnika zgodnie z projektem:

  • Plan spłaty – ustalany na wniosek dłużnika, jeżeli jego sytuacja finansowa pozwala na chociaż częściową spłatę długów. Polega na comiesięcznym odprowadzaniu określonej kwoty na rzecz wierzycieli i, co do zasady, ma trwać maksymalnie 3 lata.
  • Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty – w sytuacjach, gdy niezdolność do dokonywania spłaty w ramach planu spłat wynika z osobistej sytuacji upadłego, mającej charakter trwały.
  • Warunkowe umorzenie zobowiązań – ochrona przez okres 7 lat od uprawomocnienia się postanowienia. W tym czasie wierzyciele mogą złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty. Jeżeli sąd przychyli się do takiego wniosku, to uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu. Po upływie siedmiu lat (bez wniosków wierzycieli) zobowiązania zostaną umorzone.

 

Ponadto, osoby, które popadły w stan zadłużenia uniemożliwiający normalne funkcjonowanie, a posiadają dochody na poziomie średniej krajowej lub większe, będą miały możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Sąd do czasu ustalenia, czy nie jest możliwe zawarcie układu, będzie mógł wstrzymać rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości (maksymalnie do 5 miesięcy). W zawarciu układu pomoże doradca restrukturyzacyjny wyznaczony przez sąd, a po dojściu do porozumienia układ (na wniosek dłużnika) podlega zatwierdzeniu. Układ ma trwać maksymalnie 5 lat.

 

Projekt przewiduje również kolejną opcję dla konsumentów – szybką sprzedaż całego majątku podlegającego egzekucji, czyli przygotowaną likwidację. Zgodnie z uzasadnieniem projektu takie rozwiązanie „zwiększy elastyczność dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu”.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie zgłoszenia upadłości konsumenckiej
lub bezpłatnej porady dotyczącej oddłużania i nadchodzących zmian to polecamy kontakt
z doświadczonymi prawnikami – Kancelaria Prawna infolinia 703603009 czynną 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 do 21:00.

 

Jeśli nie możesz się do nas dodzwonić to poproś swojego operatora o odblokowanie połączeń premium.

 

 

 

 

 

 

Jak się uwolnić od komornika? Nie wiesz co zrobić aby Komornik zgodził się na ugodę? Boisz się licytacji domu? Skorzystaj z darmowych porad prawnych Kancelarii Prawnej – Kancelaria Prawna – specjalizujemy się w postępowaniu komorniczym oraz w prawie upadłościowym, tel. 703603009 – obszar działania: cała Polska!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upadłość konsumencka
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,