Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Jak uzyskać nakaz zapłaty poprzez e-sąd?

2 grudnia 2018

Jak uzyskać nakaz zapłaty poprzez e-sąd – w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Jak wnieść pozew do e-sądu i jakie wymogi musi spełnić elektroniczny pozew?

 

Jak uzyskać nakaz zapłaty poprzez e-sąd – bezpłatne porady i pomoc w napisaniu pozwu tel. 703603009

 

Wprowadzenie e-sądu znacznie ułatwiło dochodzenie należności. Dzięki elektronicznemu postępowaniu dochodzenie roszczeń jest szybsze, prostsze i tańsze. Nakaz zapłaty wydany przez e-sąd nakazuje pozwanemu w ciągu 2 tygodni od doręczenia spłatę długu lub wniesienie sprzeciwu. Ale kiedy można uzyskać nakaz zapłaty poprzez e-sąd i jak złożyć pozew?

 

nakaz zapłaty - kancelaria prawnaW kodeksie postępowania cywilnego (art. 50528 k.p.c. i n.) została przewidziana możliwość dochodzenia roszczeń pieniężnych poprzez elektroniczne postępowanie upominawcze – EPU. Do elektronicznego postępowania upominawczego mają również zastosowanie (z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie) przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące pozostałych postępowań upominawczych (art. 4971 k.p.c. i n.). Zgodnie z ustawą, w formie elektronicznego postępowania mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne najpóźniej 3 lata przed dniem wniesienia pozwu. Wszystkie czynności związane ze sprawą utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało przewidziane dla spraw nieskomplikowanych, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. EPU stanowi odrębne postępowanie, które ma charakter wezwania do zapłaty.

 

Aby można było wnieść pozew do e-sądu i uzyskać nakaz zapłaty:

  • roszczenie musi być roszczeniem pieniężnym;
  • roszczenie musi być wymagalne najpóźniej 3 lata przed dniem złożenia pozwu;
  • należy uiścić opłatę w wysokości 1,25% wartości sporu, ale kwota nie może być mniejsza niż 30 zł;
  • roszczenie nie może być bezzasadne, a przytoczone okoliczności nie mogą budzić wątpliwości;
  • zaspokojenie roszczenia nie może zależeć od świadczenia wzajemnego;
  • należy znać miejsce pobytu pozwanego, a doręczenie nakazu musi móc nastąpić na terenie kraju.

 

Jak uzyskać nakaz zapłaty w e-sądzie – wymogi dotyczące pozwu.

 

Uzasadnienie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powinno zawierać:

  • faktyczną podstawę dochodzenia roszczenia pieniężnego;
  • jeżeli podstawą dochodzenia roszczenia jest umowa, to należy dokładnie określić datę i formę jej zawarcia, rodzaj umowy (lub jeśli się nie da – krótko opisać treść umowy), termin, w którym świadczenie miało być spełnione;
  • w sytuacji, gdy źródłem żądania jest czyn zabroniony, należy podać czas i miejsce zdarzenia oraz zwięźle opisać czyn (co to za czyn, czy w sprawie toczyło się postępowanie – jeśli tak, to jak się skończyło, jaka jest sygnatura akt);
  • jeżeli powód żąda odsetek, to należy je dokładnie określić – czy są to odsetki ustawowe, czy umowne, od kiedy są naliczane – jaki był termin zapłaty, czy odsetki zostały ustalone w oparciu o faktury lub inne dokumenty itp.

 

Należy pamiętać, że termin początkowy naliczania odsetek trzeba uzasadnić (np. fakturą lub zapisem w umowie), a odsetek można żądać dopiero od dnia następnego po terminie płatności. Odsetki umowne również mają pewne ograniczenia – nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych (dotyczy umów od dnia 20.02.2006 r.).

 

Wnoszenie pozwu – aby wnieść pozew o zapłatę należy posiadać konto w portalu e-sądu. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując wymagane dane i po ich przesłaniu poczekać na aktywację konta. Po aktywacji konta można wnieść pozew poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Pozew musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub zwykłym, który można bezpłatnie uzyskać na stronie e-sądu. W treści pozwu należy wskazać dowody (np. wypunktować), ale nie dołącza się ich do pozwu.

 

Doręczenia w e-sądzie następują zawsze drogą elektroniczną – na skrzynkę znajdującą się na założonym w portalu koncie. W przypadku pozwanego doręczenie elektroniczne ma miejsce tylko wtedy, gdy pozwany wyrazi na to zgodę.

 

Do momentu prawomocnego zakończenia postępowania powód może cofnąć pozew w całości lub w części (poprzez złożenie pisma procesowego w odpowiedniej zakładce na stronie).

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub bezpłatnej porady jak wnieść pozew i uzyskać nakaz zapłaty to polecamy kontakt z prawnikami naszej Kancelarii Prawnej poprzez infolinie 703603009 czynną 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 do 21:00.

 

Jeśli nie możesz się do nas dodzwonić poproś swojego operatora o odblokowanie połączeń premium.

 

 

 

Bezpłatna pomoc prawna http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

 

Jak uzyskać nakaz zapłaty? Porady prawne jak uzyskać nakaz zapłaty, wymogi dotyczące pozwu. Wniesienie pozwu do sądu porady prawne, wymogi dotyczące pozwu porady prawne, postępowanie upominawcze darmowe porady prawne. Odpowiedź na nakaz zapłaty darmowe porady prawne, otrzymałem wyrok nakazowy i potrzebuję pomocy prawnej. Jak odwołać się od wyroku sądu porady prawne za darmo, sprzeciw od wyroku darmowe porady prawne infolinia.

 

 

Jak uzyskać nakaz zapłaty poprzez e-sąd?