Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Przedawnienie długu – wsparcie dla dłużników

29 maja 2018

Nowe terminy przedawnień i nowe uregulowania potrąceń komorniczych z rachunków bankowych wsparciem dla dłużników. Darmowe porady prawne o terminach przedawnień – tel. 703603009.

 

Przedawnienie długu – Kiedy dług się przedawnia? Dnia 28 maja 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza istotne z punktu widzenia dłużnika zmiany, które wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

 

wsparcie dla dłużników

Wsparcie dla dłużników – znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego skrócą termin przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat. Po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się od konsumenta zaspokojenia roszczenia. Do tej pory upływ okresu przedawnienia roszczenia sąd mógł wziąć pod uwagę tylko, jeśli dłużnik podniósł taki zarzut. Po wejściu w życie ustawy sąd będzie miał uprawnienie do stwierdzenia przedawnienia niezależnie od tego, czy dłużnik powoła się na zarzut przedawnienia, czy nie. Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł nie uwzględnić terminu przedawnienia roszczenia przeciwko konsumentowi.

 

Przedawnienie długu – Nowy termin przedawnienia dotyczy również roszczeń:

  • stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju;
  • stwierdzonych orzeczeniem sądu polubownego;
  • stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem, sądem polubownym lub mediatorem (zatwierdzoną przez sąd).

 

Terminy roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe pozostają takie same (3 lata) – darmowe porady prawne o terminach przedawnień, tel. 703603009.

 

Zmianie ulegnie również sposób liczenia terminów, które są nie krótsze niż 2 lata. Koniec terminu będzie przypadać zawsze na ostatni dzień roku kalendarzowego (co w zasadzie wydłuży większość terminów o kilka miesięcy).

 

Do nieprzedawnionych roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy należy stosować nowe terminy przedawnienia. Jeżeli w wyniku zastosowania znowelizowanych przepisów termin uległby skróceniu, to jego bieg liczy się od dnia wejścia w życie ustawy. Wyjątek stanowią terminy, które przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia upłynęłyby wcześniej – w takiej sytuacji mają zastosowanie dotychczasowe przepisy. Od dnia wejścia w życie ustawy nie będzie można domagać się zaspokojenia przedawnionych roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi.

 

Przedawnienie długu – Do roszczeń przysługujących konsumentom, które powstały przed wejściem w życie ustawy i w dniu jej wejścia w życie jeszcze nie są przedawnione, stosuje się dotychczasowe przepisy o terminie przedawnienia.

 

Ustawa przewiduje również wsparcie dla dłużników objętych egzekucją z rachunku bankowego. Nowelizacja wydłuży okres przekazania przez banki środków pieniężnych z zajętego rachunku do 7 dni. Dzięki zmianie dłużnik będzie miał czas na podjęcie obrony, jeżeli np. zajęcie jest bezzasadne lub dług został już uregulowany. Wydłużenie okresu nie dotyczy jednak egzekucji bieżących alimentów lub rent.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie przedawnienia długów lub bezpłatnej porady dotyczącej terminów przedawnień to polecamy kontakt z prawnikami naszej
Kancelarii Prawnej poprzez infolinie 703603009
czynną 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 do 21:00.

 

 

 

 

 

kiedy dług się przedawnia? porady kiedy dług się przedawnia, przedawnienie długu darmowe porady prawne, przedawnienie darmowe porady prawne, przedawnienia bezpłatne porady prawne.

6 lat na przedawnienie długu, bezpłatne porady prawne dla zadłużonych, darmowa pomoc dla zadłużonych, darmowe porady prawne dla dłużników. Darmowe porady prawne dla dłużników infolinia, darmowe porady prawne dla zadłużonych, darmowe porady prawne infolinia, darmowe wsparcie dla zadłużonych, infolinia dla zadłużonych, jak liczyć bieg przedawnienia, jak liczyć bieg przedawnienia darmowe porady prawne, nowe terminy przedawnień, nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczeń. Nowy sposób obliczania terminów, nowy termin przedawnienia długów, obliczanie terminów przedawnienia darmowe porady prawne, obliczanie terminu przedawnienia 2018, obliczanie terminu przedawnienia darmowe porady prawne, od kiedy nowe terminy przedawnienia, pomoc dla dłużnika infolinia, pomoc dla dłużników z komornikiem infolinia, pomoc dla osób zadłużonych z komornikiem, pomoc dla osób zadłużonych z komornikiem bezpłatne porady prawne, pomoc dla osób zadłużonych z komornikiem infolinia, pomoc dla zadłużonych infolinia, pomoc dłużnikom infolinia, pomoc ludziom zadłużonym. Pomoc prawna dla dłużnika, pomoc prawna dla zadłużonych z komornikiem, przedawnienie długów 2018, przedawnienie długów darmowa pomoc prawna, przedawnienie długu nowy termin, przedawnienie długu nowy termin porady prawne, przedawnienie roszczeń 2018, przedawnienie roszczeń darmowe porady prawne, skrócenie okresu przedawnienia, szybsze przedawnienia długów, szybsze przedawnienia roszczeń, szybsze przedawnienie długu. Szybsze przedawnienie roszczeń, szybsze przedawnienie roszczeń przeciwko konsumentom, wsparcie dla dłużników, wsparcie dla dłużników infolinia, zmiany w kodeksie cywilnym 2018, zmiany w przedawnieniu roszczeń, zmiany w terminach przedawnienia.

 

 

 

 

 

 

 

Przedawnienie długu – wsparcie dla dłużników
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,