Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Zwolnienie z pracy

9 sierpnia 2020

Zwolnienie z pracy porady prawne – czy można się zwolnić z pracy w trybie natychmiastowym? Czy jest możliwe szybkie zwolnienie z pracy bez negatywnych konsekwencji? Porady prawne z zakresu prawa pracy – tel. 703-603-009.

Rozwiązanie umowy o pracę porady

 

Artykuł 30 kodeksu pracy reguluje możliwości rozwiązania umowy o pracę. Zwolnienie z pracy może nastąpić wskutek:

  • porozumienia stron;
  • oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
  • oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Zwolnienie z pracy za porozumieniem stron pozwala dowolnie ukształtować warunki zwolnienia. Dzięki porozumieniu można skrócić, bądź też wydłużyć okres wypowiedzenia. Przepisy prawa pracy nie narzucają określonej formy czy treści porozumienia – będzie ono zawierać wszystko to, co stronom udało się wspólnie wypracować. Zwolnienia z pracy za porozumieniem stron nie ograniczają również przepisy chroniące szczególne kategorie pracowników (np. kobiety w ciąży).

Zwolnienie z pracy poprzez oświadczenie jednej ze stron

 

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem może nastąpić zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Druga strona nie musi wyrażać zgody na złożenie wypowiedzenia, ponieważ jest to jednostronne oświadczenie, a nie porozumienie. W przypadku zwolnienia z pracy za wypowiedzeniem bardzo ważne jest odpowiednie obliczenie terminu upływu okresu wypowiedzenia, a sam okres wypowiedzenia zależny jest od rodzaju umowy i stażu pracy.

 

Kodeks pracy, poza paroma wyjątkami, nie przewiduje natychmiastowego odejścia z pracy. Natychmiastowe zwolnienie z pracy jest możliwe jedynie w konkretnie określonych przypadkach, uregulowanych w art. 52 – 55 k.p.

 

Pracodawca może m.in. zwolnić pracownika z pracy, jeżeli ten dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełni w czasie trwania umowy przestępstwo lub z własnej winy utraci uprawnienia konieczne do wykonywania zawodu. Jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

 

Pracownik natomiast może zwolnić się z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli po wydaniu orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ pracy na zdrowie, pracodawca nie przeniósł pracownika w wyznaczonym terminie do innej pracy. Pracownik również ma możliwość rozwiązać umowę w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę względem pracownika (np. mobbing).

 

Są różne sposoby, aby bez negatywnych konsekwencji zwolnić się z pracy, nawet w trybie natychmiastowym.

Porady z zakresu rozwiązania umowy o pracę można uzyskać na naszej infolinii porad prawa pracy w godz. 7:00 do 21:00.

Porady prawne – zwolnienie z pracy zadzwoń na infolinię

tel. 703603009

 

lub zamów poradę opłacając 49zł za 30 minut porady, a to my oddzwonimy do Ciebie:

Kancelaria Prawna Katowice Korfantego 51 tytułem porada prawna dla… nr konta w banku ING 04 1050 1243 1000 0090 6154 0358

Jeśli zależy Ci na czasie prześlij potwierdzenie wpłaty na adres e-mail kancelaria@prawnik-infolinia.pl.

Staramy sie niezwłocznie zadzwonić na podany w wpłacie nr telefonu w celu udzielenia porad bez dodatkowych kosztów.

Informacja prawna – z porad można skorzystać każdego dnia (nawet w niedziele i święta) w godz. 8:00 – 21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienie z pracy
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,