Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Rozwiązanie umowy o pracę porady

18 stycznia 2019

 

Jak rozwiązać umowę o pracę? Kiedy umowa o pracę wygasa? Jak obliczyć termin wypowiedzenia umowy o pracę? Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem a rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

 

Rozwiązanie umowy o pracę §

Porady prawne z zakresu prawa pracy, tel. 703603009

 

pomoc prawna

Prawo pracy kwestie rozwiązania umowy o pracę (nie mylić z umową zlecenie) reguluje w art. 30 kodeksu pracy „Umowa o pracę rozwiązuje się:

 

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

§ 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy”.

 

 

Jednak szczegóły dotyczące danego rozwiązania są określone w następnych normach ustawy kodeks pracy. I tak art. 32 i n. kodeksu pracy opisują rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Natomiast rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika reguluje art. 52, a art. 53 opisuje możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i bez winy pracownika. Istnieje też możliwość aby to pracownik wypowiedział umowę o pracę bez wypowiedzenia (Art. 55. § 1). Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy:

 

„art. 55 § 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”.

 

 

rozwiązanie umowyRozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem strony §

 

Częstym błędem pracowników jest wysłanie do pracodawcy wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Dlaczego? Porozumienie stron to zgoda obu stron (pracownika i pracodawcy), a co jeśli pracodawca nie ma zamiaru zgadzać się na porozumienie stron? Jeśli już wysyłamy wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, to dopiszmy iż w przypadku gdy pracodawca nie zgodzi się na zastosowanie porozumienia stron „niniejsze wypowiedzenie należy uznać jako wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia”. Poprośmy też o pisemna odpowiedź co do stanowiska pracodawcy.

Innym częstym błędem pracowników to podpisanie się pod wypowiedzeniem za porozumieniem stron w sytuacji, w której pracodawca powinien nam doręczyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pracownik zaskoczony, a często również zastraszony podpisuje porozumienie stron i tym samym pozbawia się swoich praw (np. odprawy, dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy), a także prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

darmowa pomoc prawna przez telefonKiedy kończy się okres wypowiedzenia? Od kiedy liczyć wypowiedzenie? Jak obliczyć okres wypowiedzenia?

 

Niby proste (bo opisuje to ww. art. 30 § 21 kp), a jednak wiele osób ma problem z obliczeniem końca okresu wypowiedzenia. Ważne aby doręczyć pracodawcy wypowiedzenie w formie pisemnej oraz aby mieć dla siebie dowód doręczenia (przekazania). Terminy wypowiedzenia liczymy od daty doręczenia a nie od daty nadania wypowiedzenia umowy o pracę, czy na pewno? Tak, ale z zastrzeżeniem, że jeśli doręczenie nastąpi np. w środę 16.01.2019 r. to:

  • w przypadku wypowiedzenia 2 tygodnie termin wypowiedzenia kończy się nie w środę 30 stycznia 2019 r. a a sobotę 2 lutego 2019 r.;
  • w przypadku wypowiedzenia 3 miesiące termin wypowiedzenia kończy się 30 kwietnia 2019 r.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań z zakresu prawa pracy polecamy kontakt z infolinią porad prawnych:

tel. 703603009

http://www.poradyprawne-infolinia.pl

 

Infolinia jest czynna każdego dnia (nawet w niedziele i święta) w godz. 8:00 – 21:00 a jeśli nie możesz się dodzwonić to poproś swojego operatora o odblokowania połączeń premium. W tygodniu mogą Państwo skorzystać z pomocy informacji Państwowej Inspekcji Pracy (porady Okręgowej Inspekcji Pracy).

 

informacje prawne

 

Prawo pracy bezpłatna pomoc prawna http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę porady